جهیزیه، به چه قیمتی؟

5 / 10
از 2 کاربر

بیاییم با خودمان صادق باشیم و برای یک بار هم که شده خودمان را گول نزنیم.

واقعا رو راست جهیزیه را برای چه منظوری تهیه می کنیم؟!

دادن جهیزیه از قبل از اسلام بوده و هنوز هم هست، اما چند سال اخیر اهداف اصلی و مقدس آن فراموش شده و وارد مسابقه چشم و هم چشمی گردیده است .

چه وقت قراره به خودمان برگردیم و از خودمان سوال کنیم که آیا جهیزیه را به خاطر کم کردن روی فلانی یا... ؟! می دهیم، یا برای آسایش و راحتی عروس و داماد؟!

چرا واسه فخر فروشی و خودنمایی اینقدر خودمان را اذیت می کنیم؟!

نمایش جهیزیه برای جنگ خاله زنکهاست یا برای ...؟!

آیا پیغمبر نمی توانست به دخترش بهترین جهیزیه عالم را بده؟! چرا نداد؟ فکر نمی کنیم شاید لازم نبود؟ آیا با جهیزیه قراره زندگی یک دختر و پسر شروع بشه یا این که تا آخر عمر تأمین بشن؟!

سوالهای جور واجوری در مورد جهیزیه و کارهای عجیب و نسنجیده ای بعضی از مردم تو ذهنم غوغا به پا کرده اند !

اگر خدا بخواهد جوابها را به زودی با هم بررسی خواهیم کرد.

▪ جهیزیه 

آداب اجتماعی؟ عصای زندگی ؟ هدیه ای از سر مهر؟ قناعت یا رقابت ؟ خرد یا هوس ؟

در ابتدای یک زندگی ، وسایل و تجهیزاتی برای رفع نیازهای اولیه از قبیل خوردن و خوابیدن و بهداشت عمومی نیاز است .

دختر و پسری که با هم پیوند زناشویی و تصمیم به آغاز زندگی مشترک می گیرند به این وسایل جهت زندگی مشترک خود نیاز دارند .

جهیزیه از دیر باز مرسوم بوده است ، خرید وسایلی برای عروس و داماد ، البته این سنت جهت کمک برای شروع تشکیل خانواده که نهادی مقدس است ایجاد شده است ، اما متأسفانه با مرور زمان افرادی این سنت پسندیده را به رسمی طاقت فرسا تبدیل نموده و مردم نیز چشم بسته به اجرای آن می پردازند . وقت آن رسیده که آداب غلط مان را تصحیح کنیم و این موانع را به راه حل هایی شیرین و به یادماندنی تبدیل کنیم .

▪ آداب اجتماعی

کمک ویاری بزرگتر ها برای خریداری جهیزیه که البته وسایل ضروری زندگی می باشد امری است پسندیده واسلام نیز آن را رد نکرده است ، اما با ایجاد یک الگو ومعیار مناسب در این زمینه است که می توانیم به ازدواج جوانان کمک کنیم . الگویی که باعث خانه نشین شدن برخی دختران ،مسائل و مشکلات روحی روانی دربین خانواده ها نشود .

▪ عصای زندگی

اسلام جهاز را اهدای وسایل ضروری درشروع زندگی می داند که فواید آن شرکت وهمکاری بزرگتر ها در خرید وسایل مورد نیاز یک زوج، تشویق جوانان به ازدواج، استحکام خانواده و مسائل دیگر است که با رعایت مرزهای اعتدال و توجه به ضروریات می توانیم به این اهداف دست یابیم.

▪ هدیه ای از سر مهر

امرزوه هزینه ی سنگین تهیه جهیزیه به عهده والدین عروس می باشدوگاهی دیده یا شنیده ایم که خانواده داماد به صورت زننده وطلبکارانه در این باره برخورد می کنند حتی متاسفانه دربرخی موارد معیار انتخاب دختر میزان توانایی خانواده درتهیه جهیزیه بوده است واز زشتی های دیگر آن فشار طلبکارانه دختران به والدین خوداست که نتیحه ای جز متشنج کردن کانون خانواده و فاصله افتادن بین فرزندان و والدین ندارد.

راه درست چیست ؟

اسلام چگونه عمل کردن را سفارش نموده ؟

ائمه ما چه کردند؟

آیا این انصاف است ؟

درازدواج حضرت علی (ع) وحضرت زهرا (ع) ازاین اعمال و گفتار زشت خبری نبود حضرت علی(ع) فرمودند: پیامبر اکرم بعد از آگاهی از دارایی من دستور فرمودند که زره ام را فروخته وهمان پول ر ابه عنوان مهر قرار دهم بعد از آن فرمودند: از همان پول زره جهیزیه تهیه شود»

با توجه به اینکه این جهیزیه بسیار ساده و لوزام ضروری بوده است آیا این روش درمقابل با روش متداول امروز که این همه مشکلات و سختیهایی را ایجاد کرده است مطابقت دارد ؟

آیا راه بهتری هم هست ؟

آیا نمی شود به لوازم ضروری و غیر تجملی رضایت داد و با آنها به راحتی زندگی کرد ؟

آیا پدر و مادرعروس وظیفه ای درقبال خرید جهیزیه دارند؟

آیا اگر توانایی خرید جهیزیه وجود ندارد نمی شود داماد یا بقیه فامیل و آشنایان به یکدیگر کمک کنند و مانع ازدواج نشوند ؟ یا به حد اقل ها بسنده کنیم؟

▪ قناعت یا رقابت

بر چه مبنایی در فاصله ی عقد تا عروسی به خرید وسایل مختلف دررنگ وشکلهای متفاوت وبا قیمتهای گوناگون می پردازیم ؟

درست فکرکرده ایم که درابتدای یک زندگی دو نفره باتوجه به مسکن های امروزی به چه وسایلی نیازداریم ؟

آیا همیشه گرانتربودن یک وسیله متضمن خوب بودن آن است ؟

قراراست ما برای یک عمر وسیله بخریم یا برای ابتدای یک زندگی برای یک زوج ؟

▪ خرد یا هوس

چیدمان جهیزیه و به نمایش گذاشتن آن بستر مناسبی است برای ایجاد یک میدان گسترده برای رقابت و حسادت و چشم و هم چشمی و الگو گیری غلط .

▪ چه باید کرد ؟

آیا نمی توان اجازه دهیم تاعروس وداماد آرام آرام وسایل خودرا با سلیقه وذوق خودبچینند ؟

چه اتقاقی خواهد افتاد اگر راه را برای دیدن و نظردادن وطعنه وکنایه زدن ببندیم؟

به آسیب ها و آفات این نوع چیدمانهای فخر فروشانه فکرکرده اید؟

مگر جهیزیه رابرای به رخ کشیدن خریداری نمود ه ایم ؟

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :